• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png

BS6008 standart aýna düşekleri

Gysga düşündiriş:


 • Daş görnüşi:arassa, tegelek, tekiz, hiç hili haramlyk bolmazdan
 • SiO2:> 67%
 • CaO:> 8.0%
 • Na2O: <14%
 • MgO:> 2,5%
 • Al2O3:0.5-2.0
 • Fe2O3:> 0.15
 • beýlekiler:2.00%
 • aýratyn agyrlyk güýji:2.4-2.6g / cm3
 • köp dykyzlygy:1.5g / cm3
 • Mohs gatylygy:6-7 sagat
 • HRC:48-52
 • Tegeleklik:> 90%
 • Önümiň jikme-jigi

  Güýçli taraplarymyz

  Haryt bellikleri

  Kompaniýanyň tertibi

  photobank (4)

  Önümiň beýany

  Aýna monjuklar aýnanyň kiçijik sferalary bolup, ýol belliklerinde boýag we çydamly ýol belliklerinde garaňkylyga ýa-da erbet howa şertlerinde sürüjä ýagtylygy görkezmek üçin ulanylýar - howpsuzlygy we görnükliligi ýokarlandyrýar.Aýna monjuklary ýol howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýar.

  q
  w
  e

  Bir görnüşi, gyzgyn ereýän boýag bilen “Premix” aýna monjuklary (18-25%), soňra bolsa ýol çyzgysy bilen ýoluň ýüzüne pürküň.

  B görnüşi, Ilki bilen ýol belligini boýag sepiň, boýag henizem çygly bolsa, aýna monjuklaryny üstüne taşlaň.
  Tehniki maglumatlar:
  Daş görnüşi
  arassa, tegelek, tekiz, hiç hili haramlyk bolmazdan
  SiO2
  > 67%
  CaO
  > 8.0%
  MgO
  > 2,5%
  Na2O
  <14%
  Al2O3
  0.5-2.0
  Fe2O3
  > 0.15
  beýlekiler
  2.00%
  belli agyrlyk güýji
  2.4-2.6g / cm3
  köp dykyzlygy
  1.5g / cm3
  Mohs gatylygy
  6-7 sagat
  HRC
  48-52
  Tegelek
  > 90%
  a
  s

  Aýratynlyklary

  1. Açyk reňk we birneme ys
  2. Doly doldurgyçlar bilen ajaýyp ýakynlyk
  3. RMP-de gowy akym
  4. Pes molekulýar agram we pes üýtgewsizlik
  5. transpokary aýdyňlyk we ýokary antifriksiýa
  6. Howanyň garşylygy we boýaga garşy
  7. Güýçli ýelmeşme we çalt guraklyk

  Aragatnaşyklar

  名片大汉

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Companyewropa yklymynyň gündogar köprüsi, Milli Bir guşak bir ýoluň başlangyç nokady bolan Lianyungang portunda (80 km) ýerleşýän kompaniýamyz.Geografiki ýagdaýy üýtgeşik we çig mal serişdeleri ýeterlikdir.Signol belgisi materialynyň esasy materialy bolan C5 nebit rezininiň bäş öndürijisinden 200 km uzaklykda däl.Maddy taýdan ileri tutulýan we arzan bahadan doly artykmaçlyga eýe.

  ehniki güýji: Kompaniýada alty sany hünärmen we tehniki işgär bar, olaryň hemmesi ýedi ýyldan gowrak wagt bäri ýol belgisi örtük pudagynda gözleg we ösüş bilen meşgullanýar we belli bir tehniki güýje eýe.Kompaniýa uzak wagtlap Aragatnaşyk ministrliginiň birnäçe hünärmeni bilen ýakyn tehniki goldawy we hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.

  Kompaniýanyň häzirki wagtda alty sany ýarym awtomat önümçilik gaplaýyş maşynlary bar, olar bir günde 200 tonnadan gowrak ýoluň gyzgyn ereýän örtük önümlerini öndürip bilýär.Müşderilere köp sanly hünärli önümleriň iberilmegini üpjün etmek üçin.

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümleri ilki bilen hil ýörelgesine eýerdi we daşary ýurtly müşderileriň sany artmagyny dowam etdirdi.Dünýäniň 140-dan gowrak ýurdundan we sebitinden gelen müşderiler biziň bilen hyzmatdaşlyk etdiler we 9 ýurtdan gelen müşderiler kompaniýamyzyň önümleri üçin uzak möhletli aýratyn aktýorlygy saýladylar.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň