• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png

C5 Nebit rezini

Gysga düşündiriş:


 • MF:[(CH) 8- (CH3) 6-CH2] n
 • Görnüşi:Sintetiki süýümler, sintetiki rezin we plastmassa
 • Arassalygy:99,9%
 • Arza:Heselimleýji, ýelim, boýag, syýa we rezin senagaty
 • Reňk:Açyk sary
 • Softumşak nokady (° C):95-105
 • Gaplamak:25 kg / sumka
 • Önümiň jikme-jigi

  Güýçli taraplarymyz

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Termoplastiki ýol bellik boýagy üçin ýörite bolan C5 nebit rezinlerinden birini öndürýäris.Termoplastiki ýol bellikli boýagyň berkligini, berkligini we ýelmeşmegini güýçlendirip, tekiz ýüz emele getirip biler.Goşundylar goşmak bilen dört möwsümde C5 nebit rezinleri hemişe durnukly ýagdaýda.

   

  Kompaniýanyň tertibi

  photobank (4)
  t

  Parametrler

  Tehniki maglumatlar
  Düşündiriş
  G-1100
  Synag usuly
  Adaty baha
  Aýratyn agyrlyk güýji (20/2) ℃
  0.99
  ASTM 71
  0.99
  Softumşak nokady (R&B), ℃
  97 ~ 104
  ASRM E 28
  101
  Reňk (50% toluen, Ga.)
  4max
  ASTM D 1544
  3-4
  Reňk durnuklylygy (@ 200 ℃, 3 sagat, Ga.)
  9MAX
  ASTM D 1544
  8
  Kislotanyň mukdary, mgKOH / g, MAX.
  1
  ASTM D 974
  0.5
  Ereýän ýapyşyklygy (200 ℃), CPS
  220 MAX
  ASTM D 3236
  187
  Molekulýar agram (GPC, Mw)
  2000-nji ýyl
  G..PC
  2000-nji ýyl
  r

  Aýratynlyklary

  1. Açyk reňk we birneme ys
  2. Doly doldurgyçlar bilen ajaýyp ýakynlyk
  3. RMP-de gowy akym
  4. Pes molekulýar agram we pes üýtgewsizlik
  5. transpokary aýdyňlyk we ýokary antifriksiýa
  6. Howanyň garşylygy we boýaga garşy
  7. Güýçli ýelmeşme we çalt guraklyk

  y

  Kontrast

  名片大汉

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Companyewropa yklymynyň gündogar köprüsi, Milli Bir guşak bir ýoluň başlangyç nokady bolan Lianyungang portunda (80 km) ýerleşýän kompaniýamyz.Geografiki ýagdaýy üýtgeşik we çig mal serişdeleri ýeterlikdir.Signol belgisi materialynyň esasy materialy bolan C5 nebit rezininiň bäş öndürijisinden 200 km uzaklykda däl.Maddy taýdan ileri tutulýan we arzan bahadan doly artykmaçlyga eýe.

  ehniki güýji: Kompaniýada alty sany hünärmen we tehniki işgär bar, olaryň hemmesi ýedi ýyldan gowrak wagt bäri ýol belgisi örtük pudagynda gözleg we ösüş bilen meşgullanýar we belli bir tehniki güýje eýe.Kompaniýa uzak wagtlap Aragatnaşyk ministrliginiň birnäçe hünärmeni bilen ýakyn tehniki goldawy we hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.

  Kompaniýanyň häzirki wagtda alty sany ýarym awtomat önümçilik gaplaýyş maşynlary bar, olar bir günde 200 tonnadan gowrak ýoluň gyzgyn ereýän örtük önümlerini öndürip bilýär.Müşderilere köp sanly hünärli önümleriň iberilmegini üpjün etmek üçin.

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümleri ilki bilen hil ýörelgesine eýerdi we daşary ýurtly müşderileriň sany artmagyny dowam etdirdi.Dünýäniň 140-dan gowrak ýurdundan we sebitinden gelen müşderiler biziň bilen hyzmatdaşlyk etdiler we 9 ýurtdan gelen müşderiler kompaniýamyzyň önümleri üçin uzak möhletli aýratyn aktýorlygy saýladylar.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň