• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png

Iki silindrli termoplastiki gyzdyryjy

Gysga düşündiriş:


 • Ulanylýan pudaklar:Gurluşyk işleri
 • Wideo gidýän barlag:Üpjün edildi
 • Esasy komponentler:PLC, Motor, basyş gämisi
 • Ölçegi (L * W * H):1850 * 1780 * 1680mm
 • Agramy:1280 kg
 • Aýratynlyklary:Termoplastiki
 • Kepillik:1 ýyl
 • Arza:Lineol çyzgysy
 • Ýaramlylyk möhleti:1 ýyl
 • Kepillik hyzmatyndan soň:Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw
 • Önümiň jikme-jigi

  Güýçli taraplarymyz

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Iki silindrli gidrawlik termoplastiki gyzdyryjy maşyn

  Nebit we gaz goşa silindrli termoplastiki gyzdyryjy, gaz bilen işleýän termoplastiki gyzdyryjy esasynda kämilleşdirilýär.Enjam, esasanam dizel ýangyç hökmünde ulanylanda, çalt ereýän tizlige we ýokary netijelilige eýe bolan ýörite nebit we gaz goşa maksatly peç kabul edýär.Amatly, ýangyç guýmak üçin wagt ýitirmegiň zerurlygy ýok;uzakdaky daglyk ýerlerde we platoda ýerleşýän ýerlerde howadaky kislorodyň mukdary pes, dizel suwuklandyrylan gazdan has amatlydygy sebäpli, termoplastiki ýyladyjynyň täze nesli hökmünde gurluşyk çykdajylaryny azaltmak gurluşyk toparynyň ilkinji kararydyr.

  11
  12

  Parametrler

  Ady
  Iki silindrli termoplastiki gyzdyryjy
  Model
  DH-CYF1000
  Ölçegi
  1850 × 1780 × 1680mm
  Agramy
  1280 kg
  Boýag kuwwaty
  1000 kg
  Dizel hereketlendirijisi
  15HP elektrik başlangyjy
  Gidrawlik tank
  60L
  Dizel kuwwaty
  118L
  Peç gyzdyrmak
  Oilörite nebit we gaz peçleri
  Ady
  Iki silindrli termoplastiki gyzdyryjy
  Model
  DH-CYF1200
  Ölçegi
  1850 × 1780 × 1830mm
  Agramy
  1280 kg
  Boýag kuwwaty
  1200 kg
  Dizel hereketlendirijisi
  15HP elektrik başlangyjy
  Gidrawlik tank
  60L
  Dizel kuwwaty
  118L
  Peç gyzdyrmak
  Oilörite nebit we gaz peçleri

  13
  14

  Kompaniýanyň tertibi

  photobank (4)
  photobank (1)

  Aragatnaşyklar

  名片大汉

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Companyewropa yklymynyň gündogar köprüsi, Milli Bir guşak bir ýoluň başlangyç nokady bolan Lianyungang portunda (80 km) ýerleşýän kompaniýamyz.Geografiki ýagdaýy üýtgeşik we çig mal serişdeleri ýeterlikdir.Signol belgisi materialynyň esasy materialy bolan C5 nebit rezininiň bäş öndürijisinden 200 km uzaklykda däl.Maddy taýdan ileri tutulýan we arzan bahadan doly artykmaçlyga eýe.

  ehniki güýji: Kompaniýada alty sany hünärmen we tehniki işgär bar, olaryň hemmesi ýedi ýyldan gowrak wagt bäri ýol belgisi örtük pudagynda gözleg we ösüş bilen meşgullanýar we belli bir tehniki güýje eýe.Kompaniýa uzak wagtlap Aragatnaşyk ministrliginiň birnäçe hünärmeni bilen ýakyn tehniki goldawy we hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.

  Kompaniýanyň häzirki wagtda alty sany ýarym awtomat önümçilik gaplaýyş maşynlary bar, olar bir günde 200 tonnadan gowrak ýoluň gyzgyn ereýän örtük önümlerini öndürip bilýär.Müşderilere köp sanly hünärli önümleriň iberilmegini üpjün etmek üçin.

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümleri ilki bilen hil ýörelgesine eýerdi we daşary ýurtly müşderileriň sany artmagyny dowam etdirdi.Dünýäniň 140-dan gowrak ýurdundan we sebitinden gelen müşderiler biziň bilen hyzmatdaşlyk etdiler we 9 ýurtdan gelen müşderiler kompaniýamyzyň önümleri üçin uzak möhletli aýratyn aktýorlygy saýladylar.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň