• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png

Gyzgyn eredilen integrirlenen el basma ýoly bellik enjamy

Gysga düşündiriş:


 • Model:ZH-ST200
 • Ölçegi:1340 × 970 × 1050mm
 • Agramy:195kg
 • Tankyň kuwwaty:115 kg
 • Aýna monjuk gutusynyň kuwwaty:20kg
 • Galyňlygy bellemek:1,2 ~ 2,5 mm
 • Bellik giňligi:50/100/150/200mm
 • Ok belligi çelegi:300mm
 • Zebra kesiş belgisi çelegi:400 / 450mm
 • Scazuw tizligi:1 ~ 1.5Km / sag
 • Pol pyçagy atingüzýän:karbid pollary
 • Atingyladyş usuly Nebit:suwuklandyrylan gaz bilen ýyladyş we izolýasiýa
 • Önümiň jikme-jigi

  Güýçli taraplarymyz

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Gyzgyn eredilen integrirlenen el basma ýoly bellik enjamy
  El bilen itekleýän termoplastiki ýol bellik enjamy, termoplastiki ýa-da gyzgyn ereýän bellik liniýasynyň gurluşygynda esasy enjamlardan biridir.
  Bu önüm gurluşy boýunça ýönekeý, işde çeýe we gurluşykda zähmet tygşytlaýjy, esasanam zebra geçelgesi üçin ulanylýar.Görnüşinden, şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr we dürli çylşyrymly ýollaryň salgylanma çyzygynyň we tertipsiz bellik çyzyklarynyň çalt geçmegine garşy durmak üçin aşaky ölçeg bilen enjamlaşdyrylan.
   
   
  https://www.dahantraffic.com/hot-melt-integrated-hand-push-road-marking-machine-product/

  Aýratynlyklary

  1.Marking Hoppers ýörite garyndydan ýasalýar
  2. Iki tutawaç Marking Hopper üçin niýetlenendir
  3.Adustable Handle we Carbide Toll deň däl ýolda işlemäge kömek edýär
  4. Specialörite rezin tigirler has netijeli we durnukly işlemäge kömek edýär
  5. Iki gatly temperaturany goramagyň gurluşy reňkli tank

  Kompaniýanyň tertibi

  photobank (4)
  photobank (1)

  Aragatnaşyklar

  名片大汉

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Companyewropa yklymynyň gündogar köprüsi, Milli Bir guşak bir ýoluň başlangyç nokady bolan Lianyungang portunda (80 km) ýerleşýän kompaniýamyz.Geografiki ýagdaýy üýtgeşik we çig mal serişdeleri ýeterlikdir.Signol belgisi materialynyň esasy materialy bolan C5 nebit rezininiň bäş öndürijisinden 200 km uzaklykda däl.Maddy taýdan ileri tutulýan we arzan bahadan doly artykmaçlyga eýe.

  ehniki güýji: Kompaniýada alty sany hünärmen we tehniki işgär bar, olaryň hemmesi ýedi ýyldan gowrak wagt bäri ýol belgisi örtük pudagynda gözleg we ösüş bilen meşgullanýar we belli bir tehniki güýje eýe.Kompaniýa uzak wagtlap Aragatnaşyk ministrliginiň birnäçe hünärmeni bilen ýakyn tehniki goldawy we hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.

  Kompaniýanyň häzirki wagtda alty sany ýarym awtomat önümçilik gaplaýyş maşynlary bar, olar bir günde 200 tonnadan gowrak ýoluň gyzgyn ereýän örtük önümlerini öndürip bilýär.Müşderilere köp sanly hünärli önümleriň iberilmegini üpjün etmek üçin.

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümleri ilki bilen hil ýörelgesine eýerdi we daşary ýurtly müşderileriň sany artmagyny dowam etdirdi.Dünýäniň 140-dan gowrak ýurdundan we sebitinden gelen müşderiler biziň bilen hyzmatdaşlyk etdiler we 9 ýurtdan gelen müşderiler kompaniýamyzyň önümleri üçin uzak möhletli aýratyn aktýorlygy saýladylar.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň