• products_banner
 • AASHTO Standard Glass Beads

  AASHTO standart aýna monjuklary

  Aýna monjuklar aýnanyň kiçijik sferalary bolup, ýol belliklerinde boýag we çydamly ýol belliklerinde garaňkylyga ýa-da erbet howa şertlerinde sürüjä ýagtylygy görkezmek üçin ulanylýar - howpsuzlygy we görnükliligi ýokarlandyrýar.Aýna monjuklary ýol howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýar.

 • BS6008 Standard Glass Baeds

  BS6008 standart aýna düşekleri

  Aýna monjuklar aýnanyň kiçijik sferalary bolup, ýol belliklerinde boýag we çydamly ýol belliklerinde garaňkylyga ýa-da erbet howa şertlerinde sürüjä ýagtylygy görkezmek üçin ulanylýar - howpsuzlygy we görnükliligi ýokarlandyrýar.Aýna monjuklary ýol howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýar.

 • Primer

  Primer

  Primer

 • PE

  PE

  parafin mumy

 • Titanium Dioxide

  Titan dioksidi

  Rutile TiO2 pigmenti sirkoniýa we alýumin bilen organiki däl görnüşde örtülendir we üstünde ýörite organiki bezeg serişdesi bilen üýtgedilýär.Ajaýyp aklyk, dispersiýa, gidrofil we lipofilika bilen köp funksiýaly we umumy maksatly rutile TiO2 pigmentiniň bir görnüşi hökmünde, örtük, plastmassa, syýa we kagyz ýaly köp ugurlara ulanylyp bilner.

 • C9 Petroleum Resin

  C9 Nebit rezini

  Termoplastiki ýol bellik boýagy üçin ýörite bolan C9 nebit rezininden birini öndürýäris.Termoplastiki ýol bellikli boýagyň berkligini, berkligini we ýelmeşmegini güýçlendirip, tekiz ýüz emele getirip biler.Goşundylar goşmak bilen dört möwsümde C5 nebit rezinleri hemişe durnukly ýagdaýda.

 • C5 Petroleum Resin

  C5 Nebit rezini

  Termoplastiki ýol bellik boýagy üçin ýörite bolan C5 nebit rezinlerinden birini öndürýäris.Termoplastiki ýol bellikli boýagyň berkligini, berkligini we ýelmeşmegini güýçlendirip, tekiz ýüz emele getirip biler.Goşundylar goşmak bilen dört möwsümde C5 nebit rezinleri hemişe durnukly ýagdaýda.

 • Reflective Micro Glass Beads

  Oýlanýan mikro aýna monjuklar

  Aýna monjuklar aýnanyň kiçijik sferalary bolup, ýol belliklerinde boýag we çydamly ýol belliklerinde garaňkylyga ýa-da erbet howa şertlerinde sürüjä ýagtylygy görkezmek üçin ulanylýar - howpsuzlygy we görnükliligi ýokarlandyrýar.Aýna monjuklary ýol howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýar.Kompaniýanyň profiliniň önüminiň beýany parametrleri Bir görnüşi, gyzgyn ereýän boýag bilen “Premix” aýna monjuklary (18-25%), soňra bolsa ýoluň çyzgysy bilen ýoluň ýüzüne pürküň.B görnüşi, Ilki bilen ýol belgisini boýag sepiň, soň bolsa aýna taşlaň ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň