• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png

Termoplastiki ýol bellik boýag aýyryjy maşyn

Gysga düşündiriş:


 • Ulanylýan pudaklar:Simli zolak
 • Esasy komponentler:Motor
 • Esasy komponentleriň kepilligi:1 ýyl
 • Ölçegi (L * W * H):1250 * 650 * 900mm
 • Agramy:250 kg
 • Aýyrmagyň ini:220mm
 • Aýyrmagyň çuňlugy:1 ~ 4mm
 • Aýyrmagyň netijeliligi:80m² / sag
 • Kesiji belgisi:78 sany
 • Kesiji ömri:6000m²
 • Motor:13HP Honda hereketlendirijisi
 • Önümiň jikme-jigi

  Güýçli taraplarymyz

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Termoplastiki ýol belligi boýag aýyryjy maşyn, termoplastiki boýag bellemezden ozal köne çyzyklary aýyrmak we arassalamak üçin ulanylýar.

  Motor, ýylmaýjy kelläni çalt aýlanmaga iterýär.Öýjükli kelle merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen konweksiň üst meýdanyny ýok edýär we bellik çyzyklaryny arassalaýar.
  Enjamda ajaýyp aýyrmak effekti, çalt aýyrmak tizligi we örän ýönekeý işlemek we tehniki hyzmat etmek mümkinçilikleri bar.
  1
  photobank (4)
  photobank (5)

  Parametrler

  Ady
  Termoplastiki ýol bellik boýag aýyryjy maşyn
  Model
  DH-CX300
  Ölçegi
  1150 × 730 × 920mm
  Agramy
  178Kg
  Giňligi arassalamak
  220mm
  Aýyrmagyň çuňlugy
  1 ~ 2mm
  Aýyrmagyň netijeliligi
  50㎡ / sag
  Kesijileriň sany
  3 toplum kesiji bit
  Kesgitleýji durmuş
  Takmynan 4000m³
  Kuwwat
  10.5HP hereketlendirijisi

  Kompaniýanyň tertibi

  photobank (4)
  photobank (1)

  Aragatnaşyklar

  名片大汉

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Companyewropa yklymynyň gündogar köprüsi, Milli Bir guşak bir ýoluň başlangyç nokady bolan Lianyungang portunda (80 km) ýerleşýän kompaniýamyz.Geografiki ýagdaýy üýtgeşik we çig mal serişdeleri ýeterlikdir.Signol belgisi materialynyň esasy materialy bolan C5 nebit rezininiň bäş öndürijisinden 200 km uzaklykda däl.Maddy taýdan ileri tutulýan we arzan bahadan doly artykmaçlyga eýe.

  ehniki güýji: Kompaniýada alty sany hünärmen we tehniki işgär bar, olaryň hemmesi ýedi ýyldan gowrak wagt bäri ýol belgisi örtük pudagynda gözleg we ösüş bilen meşgullanýar we belli bir tehniki güýje eýe.Kompaniýa uzak wagtlap Aragatnaşyk ministrliginiň birnäçe hünärmeni bilen ýakyn tehniki goldawy we hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.

  Kompaniýanyň häzirki wagtda alty sany ýarym awtomat önümçilik gaplaýyş maşynlary bar, olar bir günde 200 tonnadan gowrak ýoluň gyzgyn ereýän örtük önümlerini öndürip bilýär.Müşderilere köp sanly hünärli önümleriň iberilmegini üpjün etmek üçin.

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümleri ilki bilen hil ýörelgesine eýerdi we daşary ýurtly müşderileriň sany artmagyny dowam etdirdi.Dünýäniň 140-dan gowrak ýurdundan we sebitinden gelen müşderiler biziň bilen hyzmatdaşlyk etdiler we 9 ýurtdan gelen müşderiler kompaniýamyzyň önümleri üçin uzak möhletli aýratyn aktýorlygy saýladylar.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň