• //cdn.globalso.com/dahantraffic/fishlovely114-3.png

Wibrasiýa ýol bellik maşyny

Gysga düşündiriş:


 • Model:ZH-ZD200
 • Ölçegi (L * W * H):1350 * 930 * 1050mm
 • Agramy:228 kg
 • Kuwwaty:5.5HPHonda hereketlendirijisi
 • Boýag tankynyň kuwwaty:110 kg
 • Aýna monjuk gutusynyň kuwwaty:20kg
 • Dispenser:Rolik görnüşli dispenser
 • Oturyş pyçagy:Sementlenen karbid
 • Syýahat sürüjisi:Giriş ýagy basyşy ädimsiz tizligi syýahat sürüjisini üýtgedýär
 • Atingyladyş tertibi:LPG ýyladyş izolýasiýasy
 • Iş howasynyň basyşy:0.6Mpa
 • Esasy çyzygyň galyňlygy:1.8mm
 • Bulguň beýikligi:5-10mm
 • Bulge aralygy:0-999mm
 • Bellik giňligi:150/200/300/400/450m
 • Önümiň jikme-jigi

  Güýçli taraplarymyz

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  1.Marking Hoppers ýörite garyndydan ýasalýar
  2. Iki tutawaç Marking Hopper üçin niýetlenendir
  3.Adustable Handle we Carbide Toll deň däl ýolda işlemäge kömek edýär
  4. Specialörite rezin tigirler has netijeli we durnukly işlemäge kömek edýär
  5. Iki gatly temperaturany goramagyň gurluşy reňkli tank
  photobank (6)
  震荡划线机细节

  Parametrler

  Ady
  Termoplastiki ýol bellik maşynyny titremek
  Model
  ZH-ZD200
  Ölçegi
  1350 × 930 × 1050mm
  Agramy
  228 kg (hopper bolmasa)
  Tank kuwwaty
  100kg
  Aýna monjuklar gutusynyň kuwwaty
  20kg
  Galyňlygy bellemek
  1,2 ~ 2,5 mm
  Belgi giňligi
  150/200/300/400/450mm
  Ok belligi
  300mm
  Zebra markeri
  400 / 450mm
  Bellik tizligi
  1 ~ 1.5Km / sag
  Readaýradyjy
  Rolik ýaýradyjy
  Pol pyçagy
  Carüzýän karbid pol pyçaklary
  Atingyladyş usuly
  Nebit suwuklandyrylan gaz bilen ýyladyş we izolýasiýa

  Kompaniýanyň tertibi

  fishlovely114 (4)
  photobank (1)

  Aragatnaşyklar

  名片大汉

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Companyewropa yklymynyň gündogar köprüsi, Milli Bir guşak bir ýoluň başlangyç nokady bolan Lianyungang portunda (80 km) ýerleşýän kompaniýamyz.Geografiki ýagdaýy üýtgeşik we çig mal serişdeleri ýeterlikdir.Signol belgisi materialynyň esasy materialy bolan C5 nebit rezininiň bäş öndürijisinden 200 km uzaklykda däl.Maddy taýdan ileri tutulýan we arzan bahadan doly artykmaçlyga eýe.

  ehniki güýji: Kompaniýada alty sany hünärmen we tehniki işgär bar, olaryň hemmesi ýedi ýyldan gowrak wagt bäri ýol belgisi örtük pudagynda gözleg we ösüş bilen meşgullanýar we belli bir tehniki güýje eýe.Kompaniýa uzak wagtlap Aragatnaşyk ministrliginiň birnäçe hünärmeni bilen ýakyn tehniki goldawy we hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.

  Kompaniýanyň häzirki wagtda alty sany ýarym awtomat önümçilik gaplaýyş maşynlary bar, olar bir günde 200 tonnadan gowrak ýoluň gyzgyn ereýän örtük önümlerini öndürip bilýär.Müşderilere köp sanly hünärli önümleriň iberilmegini üpjün etmek üçin.

  Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümleri ilki bilen hil ýörelgesine eýerdi we daşary ýurtly müşderileriň sany artmagyny dowam etdirdi.Dünýäniň 140-dan gowrak ýurdundan we sebitinden gelen müşderiler biziň bilen hyzmatdaşlyk etdiler we 9 ýurtdan gelen müşderiler kompaniýamyzyň önümleri üçin uzak möhletli aýratyn aktýorlygy saýladylar.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň